Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2023-07-21

Aktualizováno: 2023-07-21

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti ZIMEX GROUP s.r.o. týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při přístupu na stránky https://www.rychlyprototyp.cz (dále jen „Služba“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob ochrany osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů.

Používáním naší Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nepřistupujte k naší Službě ani ji nepoužívejte.

ZIMEX GROUP s.r.o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. K tomu může dojít i bez předchozího upozornění.

ZIMEX GROUP s.r.o. zveřejní revidované Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách https://www.rychlyprototyp.cz

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání našich služeb budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží k vašemu kontaktování nebo identifikaci. https://www.rychlyprototyp.cz shromažďuje následující informace:

 • Uživatelské údaje
 • Jméno
 • Email

Usage Data zahrnují následující údaje:

 • Adresa internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • Požadavky na webové stránky
 • Referenční webové stránky
 • Prohlížeč použitý k přístupu na web
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

https://www.rychlyprototyp.cz od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

 • Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu až 30 dnů poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu za účelem podávání zpráv nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Jak vaše informace používáme

https://www.rychlyprototyp.cz může vaše informace používat pro následující účely:

 • Poskytování a údržba našich služeb, jakož i monitorování využívání našich služeb.
 • Kontaktovat vás. Společnost ZIMEX GROUP s.r.o. vás bude kontaktovat e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo jinou formou elektronické komunikace v souvislosti s funkcemi, produkty, službami nebo aktualizacemi zabezpečení, pokud to bude nutné nebo přiměřené.
 • Pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje budou pomáhat při přípravě, realizaci a dodržování kupní smlouvy na produkty nebo služby, které jste si zakoupili prostřednictvím naší služby.

Jak vaše údaje sdílíme

Společnost ZIMEX GROUP s.r.o. bude vaše údaje sdílet v následujících případech:

 • S vaším souhlasem. Společnost ZIMEX GROUP s.r.o. bude sdílet vaše informace za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.

Sdílení s třetími stranami

Každá třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí zveřejnit účel, pro který hodlá vaše informace použít. Vaše informace musí uchovávat pouze po dobu, která byla zveřejněna při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí vaše osobní údaje dále shromažďovat, prodávat ani používat jinak, než jak je to nezbytné k naplnění stanoveného účelu.

Vaše informace mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

 • Analytické informace. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webových stránek.
 • Zlepšení cílených reklamních kampaní. ZIMEX GROUP s.r.o. spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní.

Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace během registrace nebo jinak, dáváte tím společnosti ZIMEX GROUP s.r.o. svolení k použití, sdílení a ukládání těchto informací způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše informace mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Vyhovění platným zákonům, předpisům nebo soudním příkazům.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání našich služeb porušuje práva třetích stran.
 • Vynucování dohod, které jste uzavřeli s našimi uživateli.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, je povoleno nastavit bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před jejich nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Přísně nutné soubory cookie. Přísně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webové stránky správně používat.
 • Výkonné soubory cookie. Výkonné soubory cookie se používají ke zjištění, jak návštěvníci používají webové stránky, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Cílové soubory cookie. Cílové soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery, bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie se používají k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyk, časové pásmo, rozšířený obsah.

Zabezpečení

Zabezpečení vašich informací je pro nás důležité. https://www.rychlyprototyp.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby se zabránilo zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli.
Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytnete, musíte k našim službám přistupovat na vlastní nebezpečí.

Společnost ZIMEX GROUP s.r.o. neodpovídá za fungování webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaši interakci s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, se kterými jste v kontaktu, a zjistili jejich přiměřenost.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Jméno: ZIMEX GROUP s.r.o.

Adresa: ZIMEX GROUP s.r.o.

Příjemce: ZIMEX GROUP s.r.o: Podzimní 874 Liberec 460 01

Email: info@rychlyprototyp.cz

Webové stránky: https://www.rychlyprototyp.cz

Telefon: +420 775 183 157

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících se zpracováním vašich údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese ZIMEX GROUP s.r.o., info@rychlyprototyp.cz, +420 775 183 157.